Platforma e-learningowa e-CDPM, powstała z inicjatywy Centrum Doradczego Prawa Medycznego. Ma ona na celu poszerzanie wiedzy pracowników medycznych z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności leczniczej.

Prezentowane szkolenia zostały podzielone na dwie grupy:

 • szkolenia bezpłatne,
 • szkolenia płatne.

Szkolenia bezpłatne są dostępne dla każdego. Jedynym warunkiem uczestniczenia w tego rodzaju szkoleń jest założenie konta użytkownika. Szkolenia bezpłatne mają na celu zainicjowanie zdobywania wiedzy w konkretnym temacie. Za uczestnictwo w szkoleniach bezpłatnych nie przysługują materiały szkoleniowe, Certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenia płatne są dostępne po założeniu konta użytkownika oraz otrzymaniu uprawnień do konkretnego szkolenia. Warunkiem uczestniczenia w tego rodzaju szkoleń jest uiszczenie opłaty za wybrane szkolenie. Szkolenia płatne mają na celu zdobycie wiedzy w konkretnym temacie. Za uczestnictwo w szkoleniach płatnych przysługują materiały szkoleniowe, oraz Certyfikat ukończenia szkolenia.

Autorami dostępnych szkoleń są wykładowcy CDPM. Wszystkie szkolenia zostały opracowane przez specjalistów z zakresu prawa medycznego.

Jak założyć konto użytkownika

zobacz

Dostęp do szkoleń jest przyznawany zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Pamiętaj, że pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-17.00.

Uzyskanie dostępu do szkoleń po godzinach naszej pracy jest możliwe, w indywidualnych wypadkach.

Szkolenia bezpłatne

Opis szkolenia

Szkolenie przedstawia podstawowe informacje na temat ochrony danych osobowych. Wymieniane są podstawowe dane osobowe z jakimi personel medyczny ma do czynienia w związku z czynnym wykonywaniem zawodu.

Materiały szkoleniowe

Szkolenia bezpłatne nie zawierają materiałów szkoleniowych do pobrania, udostępnianych uczestnikom.

Co zyskujesz

Uczestnik szkolenia uzyska podstawową wiedzę z zakresu danych osobowych wykorzystywanych w placówce medycznej.

Szkolenie bezpłatne

Rozpocznij szkolenie

Opis szkolenia

Szkolenie pokazuje jakie są najczęstsze błedy popełniane przez personel medyczny w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Materiały szkoleniowe

Szkolenia bezpłatne nie zawierają materiałów szkoleniowych do pobrania, udostępnianych uczestnikom.

Co zyskujesz

Szkolenie pokazuje jakie błędy są popełniane przez personel w placówce medycznej oraz wskazuje jakich błędów należy unikać.

Szkolenie bezpłatne

Rozpocznij szkolenie

Opis szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest temat zgody na leczenie. Poruszana jest kwestia podmiotowa zgody (kto powinien wyrazić zgodę na leczenie), przedmiotowa (jakie elementy powinna zawierać właściwa zgoda na leczenie).

Materiały szkoleniowe

Szkolenia bezpłatne nie zawierają materiałów szkoleniowych do pobrania, udostępnianych uczestnikom.

Co zyskujesz

Uczestnik uzyska wiedzę w zakresie prawidłowego formułowania zgody na leczenie.

Szkolenie bezpłatne

Rozpocznij szkolenie

Opis szkolenia

Szkolenie przedstawia aspekty, wkraczania prawa medycznego w codzienną praktykę logopedy prowadzącego własny gabinet logopedyczny. Porównano przyjęty zwyczaj prowadzenia działalności logopedycznej z wymaganiami prawnymi. Szkolenie zostało opracowane na prośbę portalu Logopedzi-logopedom.

Materiały szkoleniowe

Szkolenia bezpłatne nie zawierają materiałów szkoleniowych do pobrania, udostępnianych uczestnikom.

Co zyskujesz

Szkolenie pozwoli przybliżyć jakie wymagania prawne nakłada Państwo na logopedę chcącego prowadzić własny gabinet logopedyczny. Jest to wstęp do dyskusji na temat zawodu logopedy jako zawodu medycznego.

Szkolenie bezpłatne

Rozpocznij szkolenie

Szkolenie płatne

Opis szkolenia

Dane osobowe gromadzone przez placówki medyczne muszą być przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Konieczne do tego jest stworzenie odpowiednich dokumentów, powołanie odpowiedniego personelu, wdrożenie procedur, które zapewnią bezpieczeństwo jak również zgodne z przepisami posługiwanie się danymi pacjentów oraz personelu pracującego w placówce medycznej. Obowiązujące przepisy nakładają na placówki medyczne wymóg szczególnego zabezpieczenia danych osobowych związanych z procesem leczniczym (tzw. danych wrażliwych). Naruszenie przepisów, przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych może skutkować nałożeniem na placówkę medyczną kar finansowych oraz sankcji administracyjnych.Przetwarzanie danych osobowych sprzeczne z przepisami powoduje również odpowiedzialność karną pracowników oraz kierownictwa placówki. Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy uczestnikom w jaki sposób przetwarzać dane osobowe, jak je prawidłowo zabezpieczyć oraz jakie dokumenty i procedury należy opracować aby pozostać w zgodnie z przepisami prawnymi.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Lekarzy,
 • Pracowników administracyjnych placówek medycznych,
 • Kierowników placówek medycznych.

Szkolenie dotyczy placówek udzielających świadczeń ambulatoryjnych i całodobowych (stomatologia, POZ, ginekologia, rehabilitacja, logopedia, chirurgia, kardiologia, dermatologia, szpitalnictwo itp.).

Szkolenie opracował: Maciej Gibiński

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe dla placówki, w skład których wchodzą:

 • skrypt z materiałami pomocnymi do przetwarzania danych osobowych,
 • wydruk prezentacji,
 • dostęp do bazy z materiałami szkoleniowymi w formie elektronicznej,
 • akty prawne,
 • Certyfikat (potwierdzający zdobycie 6 punktów edukacyjnych).

Co zyskujesz

 • kompletną wiedzę z zakresu szkolenia
  • materiały szkoleniowe
 • Certyfikat - po zdaniu egzaminu

Cena szkolenia: 100 zł

Uzyskaj dostęp do szkolenia

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat szkodliwych czynników biologicznych i chemicznych występujących w placówce medycznej.

Obowiązek przeprowadzenia szkolenia jest podyktowany przepisami:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki; Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Właściciel placówki medycznej ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia dla każdego pracownika, który ma kontakt ze szkodliwymi czynnikami medycznymi, chemicznymi, mutagennymi, rakotwórczymi.

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnikotrzymuje: - dostęp do bazy z materiałami szkoleniowymi w formie elektronicznej, - Certyfikat.

Placówka otrzymuje dla wszystkich pracowników: - wydruk prezentacji, - akty prawne.

Co zyskujesz

 • wiedzę z zakresu szkolenia;
 • podniesienie swoich kwalifikacji;
 • zdobycie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • informacje na temat szkodliwych czynników biologicznych;
 • informacje na temat szkodliwych czynników chemicznych;
 • potwierdzenie ustawowego obowiązku szkolenia pracowników;
 • Certyfikat - po zdaniu egzaminu.

Cena szkolenia: 50 zł

Uzyskaj dostęp do szkolenia

Opis szkolenia

Dane osobowe gromadzone przez placówki medyczne muszą być przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Konieczne do tego jest stworzenie odpowiednich dokumentów, powołanie odpowiedniego personelu, wdrożenie procedur, które zapewnią bezpieczeństwo jak również zgodne z przepisami posługiwanie się danymi pacjentów oraz personelu pracującego w placówce medycznej. Obowiązujące przepisy nakładają na placówki medyczne wymóg szczególnego zabezpieczenia danych osobowych związanych z procesem leczniczym (tzw. danych wrażliwych). Naruszenie przepisów, przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych może skutkować nałożeniem na placówkę medyczną kar finansowych oraz sankcji administracyjnych.Przetwarzanie danych osobowych sprzeczne z przepisami powoduje również odpowiedzialność karną pracowników oraz kierownictwa placówki. Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy uczestnikom w jaki sposób przetwarzać dane osobowe, jak je prawidłowo zabezpieczyć oraz jakie dokumenty i procedury należy opracować aby pozostać w zgodnie z przepisami prawnymi.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Lekarzy,
 • Pracowników administracyjnych placówek medycznych,
 • Kierowników placówek medycznych.

Szkolenie dotyczy placówek udzielających świadczeń ambulatoryjnych i całodobowych (stomatologia, POZ, ginekologia, rehabilitacja, logopedia, chirurgia, kardiologia, dermatologia, szpitalnictwo itp.).

Szkolenie opracował: Maciej Gibiński

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe dla placówki, w skład których wchodzą:

 • skrypt z materiałami pomocnymi do przetwarzania danych osobowych,
 • wydruk prezentacji,
 • dostęp do bazy z materiałami szkoleniowymi w formie elektronicznej,
 • akty prawne,
 • Certyfikat (potwierdzający zdobycie 6 punktów edukacyjnych).

Co zyskujesz

 • kompletną wiedzę z zakresu szkolenia
  • materiały szkoleniowe
 • Certyfikat - po zdaniu egzaminu

Szkolenie bezpłatne

Rozpocznij szkolenie